Framtidshoroskop

Big Image

Transiter – Planeternas nuvarande inverkan i ditt liv

Transiter kallas den metod man använder inom astrologin för att "se in i framtiden". Den går till så att man kartlägger alla viktiga aspekter som uppstår mellan planeternas nuvarande läge i solsystemet och den fasta planetställning som utgörs av ditt födelsehoroskop. Denna metod att avläsa tendenser i tiden kan närmast liknas vid en astrologisk "väderleksrapport". I stället för meteorologernas högtryck och lågtryck, laborerar astrologin med en mängd olika planetariska "klimatförhållanden" som uppstår i livet under olika tidsskeden.

Ordet transit betyder ungefär transportera, eller "resa igenom". Och detta är precis vad som sker när planeterna på sin rundfärd genom solsystemet bildar ständigt nya vinkelförhållanden till ditt födelsehoroskop. Vissa planeter kan inverka flera gånger under en och samma tidsperiod. Det beror på att dessa planeter, i förhållande till Jorden, verkar röra sig långsammare under vissa sträckor av Jordens omloppsbana kring Solen. Effekten blir då att de "backar tillbaka" en liten bit, för att sedan röra sig framåt igen.

Exakt hur dessa inflytanden kommer att påverka just ditt personliga liv är naturligtvis omöjligt att förutsäga. Här handlar det endast om symboliska fingervisningar, baserade på det ”energiklimat” som för närvarande råder i ditt liv. Det är också viktigt att påpeka att ytterst sett ligger ditt livsöde helt och hållet i händerna på dig själv. Jag vill således varna för den känsla du kan få av att vara ett ”offer” för händelseutvecklingen i ditt liv. Enligt mitt sätt att se det är allting som ”drabbar” oss, speglingar av någonting som är återkopplat till vårt undermedvetna, inre liv. Du väljer alltså själv om du vill vara ett hjälplöst offer för negativa inflytanden, eller om du vill placera dig själv i ”förarsätet” i ditt eget liv. Genom att använda dessa prognoser som en översiktlig karta över din kosmiska landskapsbild, har du en möjlighet att referera till olika förutsättningar omkring hur händelserna utspelas i ditt liv. Resan genom ditt liv är i högsta grad en personlig företeelse och exakt hur den kommer att gestalta sig i framtiden är ännu okänt och ligger således i högsta grad i dina egna händer.

Det är även av stor betydelse att titta på vilka astrologiska hus transitplaneterna besöker på sin rundresa i ditt horoskop. Husen markerar olika upplevelseområden i ditt liv. De visar således var någonstans i livet olika händelser iscensätts. När en planet transiterar ett visst husområde i ditt horoskop aktiveras detta livsområde, med betoning på den planetens symboliska kvalitéer. De långsammare planeterna, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto, kan befinna sig många år i samma hus. Detta markerar skilda tidsperioder i ditt liv när du genomlever, bearbetar och vidareutvecklar olika sidor av din personlighet. I den här prognosen har jag valt att endast ta med de fem yttersta planeterna i solsystemet. Skälet till detta är att de rör sig så pass långsamt att de så att säga hinner göra ett mer varaktigt intryck i våra liv. De övriga planeterna som befinner sig närmare Solen rör sig så pass snabbt att de sveper förbi i vår tillvaro på ett mer tillfälligt och obemärkt sätt.

Fortsätt till beställningssidan!

Olika Horoskopvarianter du kan beställa av mig:

ImageFödelsehoroskop
Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop kan liknas vid en ögonblicksbild av solsystemet...... Läs mer

ImageFramtidshoroskop
Transiter kallas den metod man använder inom astrologin för att "se in i framtiden".... Läs mer

ImageRelationshoroskop
Astrologi och Relationer. Relationer är utan jämförelse världens bästa "terapi".....
Läs mer

ImageMånens noder
Månens Noder – ett själsligt drama i tolv akter. Föreställ dig att vi människor lever många liv.... Läs mer

ImageAstrokartografi
Astro Kartografi är en teknik där man applicerar födelsehoroskopet på världskartan.... Läs mer

>