Födelsehoroskop

Big Image

Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop kan liknas vid en ögonblicksbild av solsystemet, så som det ter sig i det ögonblick du föds och i förhållande till den platsen på jorden du är född på. Föreställ dig att just detta ögonblick inrymmer en alldeles speciell tidskvalité som endast du blir bärare av och att din mest betydelsefulla uppgift i livet blir att försöka levandegöra något av den gudomliga plan som ligger latent inom just detta kosmiska ögonblick.

Vi kan även likna detta ögonblick vid ett frö till en vacker blomma. Planen finns redan inskriven i fröet. Det bästa den blivande blomman kan göra för att stimulera sin egen tillväxt är att längta efter sig själv och sin egen blomning. På liknande sätt förhåller det sig med vår utveckling och tillväxt som människor. När vi talar om att vilja förverkliga oss själva menar vi egentligen vår egen längtan efter oss själva, vårt ”sanna” jag – att få slå ut i full blom och därigenom levandegöra det högsta syftet med våra liv.

Horoskopet är således en symbolisk karta över din medfödda, unikt personliga ”energiplan”, likt ett kosmiskt fingeravtryck. Betingelserna för din personliga utveckling ligger redan latenta i födelseögonblicket och ditt liv handlar sedan om vad du gör utav dessa, dina inneboende möjligheter. Planeterna i solsystemet uppträder här i rollen som dina symboliska delpersonligheter. Det vill säga, varje planet speglar en alldeles speciell sida av din personlighet. Fortsätt till beställningssidan!

Olika Horoskopvarianter du kan beställa av mig:

ImageFödelsehoroskop
Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop kan liknas vid en ögonblicksbild av solsystemet...... Läs mer

ImageFramtidshoroskop
Transiter kallas den metod man använder inom astrologin för att "se in i framtiden".... Läs mer

ImageRelationshoroskop
Astrologi och Relationer. Relationer är utan jämförelse världens bästa "terapi".....
Läs mer

ImageMånens noder
Månens Noder – ett själsligt drama i tolv akter. Föreställ dig att vi människor lever många liv.... Läs mer

ImageAstrokartografi
Astro Kartografi är en teknik där man applicerar födelsehoroskopet på världskartan.... Läs mer

>