Kurser & Föredrag

Big Image

 


Välkommen till mitt föredrag

om de astrologiska arketyperna bakom vårt rollspel

lördagen den 26 september 2020, klockan 11:00

Solrosens Helhetscenter, Rapsgatan 3 på Södermalm

 

Istället för Heldagskurs väljer jag istället att hålla ett föredrag om detta intressanta ämne.

Eftersom detta inte heller kräver något förberedande kursarbete sänker jag priset till 350 kr

 

I takt med att vi lär oss genomskåda vårt sociala rollspel och blir allmer medvetna om de bakomliggande motiv som styr våra beteenden, öppnar vi en väg mot ökad självkännedom och personlig frihet.

 

Under detta möte kommer jag att ge en grundläggande förklaring till hur du kan bli medveten om dina psykologiska triggerpunkter. För att på bästa tänkbara sätt belysa detta kommer jag att lyfta fram intressanta exempel ur samtliga deltagares födelsehoroskop.

Under denna kursdag kommer jag att presentera de astrologiska arketyperna genom tre skilda tidsperspektiv, nämligen dåtid, nutid och framtid. Vårt levnadsdrama pendlar oavbrutet mellan våra mentala föreställningar kring dåtid och framtid, medan nuet skildrar vår enda existerande verklighet. Den huvudsakliga drivfjädern till vårt levnadsdrama bygger på talesättet; ”vad vi förlorar på gungorna, försöker vi ta igen på karusellen”. Samma slag av egenskaper vi känt oss hämmade och förminskade av under vårt förflutna försöker vi på olika sätt ta igen genom att satsa alla våra förhoppningar på sådant vi tror kommer att göra oss mer framgångsrika och lyckliga någon gång i framtiden. Det här beteendet åskådliggör samma slags självbedrägeri som i den välkända fabeln med åsnan som har en morot hängandes framför nosen. På det här sättet missar vi mycket av upplevelsen av den enda verklighet vi faktiskt har, nämligen den som pågår just här och NU.

Detta föredrag kommer att göra dig mer uppmärksam på dina psykologiska triggerpunkter!

 

Coronan:
Vid behov kommer jag att hålla föredraget i ett av våra större rum på Solrosen så att vi kan hållla ett någorlunda tryggt avstånd till varandra!

 

Anmälan:
Du anmäler ditt deltagande i mitt beställningsformulär genom att boka i: ”Föranmälan till föredrag”.

Betalning:
Entréavgiften för detta föredrag är 350 kr. Då ingår även fika med tilltugg i priset. Du betalar i samband med din anmälan genom att swischa till 070 622 49 85. Om du inte har möjlighet att swicha går det även bra att betala in summan på mitt plusgirokonto 137 98 58-2

Med dessa kursdagar vänder jag mig både till dig som redan varit kund hos mig och till dig som är intresserad av astrologi och gärna vill lära dig mer om denna spännande kunskap. Varje möte är fristående från tidigare träffar och det krävs inga särskilda förkunskaper i astrologi för att du skall få en god behållning av kursen. Jag försöker så långt som möjligt anpassa kunskapsnivån efter deltagarnas förståelse.


Det främsta syftet med mina kurser är att ge dig en klargörande bild av alla de märkliga ”hieroglyfer” som ditt födelsehoroskop består av. Många av mina tidigare kunder har även efterlyst behovet av en meningsfull uppföljning och vidareutveckling av den information de redan fått om sig själva genom sina födelsehoroskop. Detta är således avsett att vara ett forum för att med stöd av astrologin och med vägledning av våra födelsekartor söka återknyta kontakten med dem vi innerst inne är. För att detta skall bli fullt möjligt kommer jag också att varva dessa möten med en fördjupad undervisning i astrologi, speciellt då med betoning på vad jag menar med ”ett levande horoskop”.


Det finns stora fördelar med att få uppleva sitt horoskop tillsammans i en grupp. Det ger oss möjligheter att spegla oss i varandra och upptäcka sidor av oss själva vi kanske valt att blunda för. Horoskopet kan liknas vid en karta över våra psykologiska delpersonligheter och genom att upprätta en inre dialog med den unika situation som avtecknar sig i vårt födelsehoroskop - vårt levnadsmanuskript - får vi hjälp att bli medvetna om vår egen "blueprint", den vi innerst inne är, och vad den vill levandegöra i våra liv.

Den undervisningen jag kommer att erbjuda i samband med dessa kurstillfällen baseras huvudsakligen på följande innehåll. Dock inte i någon speciell turordning, utan med anpassning till deltagarnas önskemål och vad som aktualliseras under våra sammankomster.


1. Planeterna - våra delpersonligheter
En grundlig genomgång av planeternas symbolik, samt hur de färgas av de stjärntecken och astrologiska hus de befinner sig i. För att kunna leva i mer direkt kontakt med våra "planetenergier" - behöver vi få en inblick i dynamiken i det samspel som pågår mellan våra delpersonligheter.

2. Planetsviter - ett kosmiskt operativsystem
En genomgång av våra planetsviter, samt en belysning av de astrologiska aspektmönstren och hur de formar vår personlighet.

3. Karmiska mönster - våra själsminnen
Månens Noder och Retrograda Planeter är benämningen på två spännande tolkningsfaktorer i horoskopet genom vilka vi kan nå fram till en ny förståelse av våra personliga livsmönster och hur vi styrs av dessa från en undermedveten nivå.

4. Relationer - världens bästa terapi
Att relatera är att spegla sig själv i någon annan människa och därigenom komma i djupare kontakt med sig själv. Här kommer jag att redogöra för olika sätt att belysa relationer.

5. Framtid - öde eller fri vilja
Genom att studera planeternas nuvarande position i förhållande till vårt födelsehoroskop får vi en bild av vad som är på gång i vårt liv just nu.

Vi tillåter oss att experimentera med våra möjligheter

Jag vill samtidigt vara tydlig med att detta är ett experiment. Och just av den anledningen är det klokast att inte planera in allt i minsta detalj utan lämna ett generöst utrymme för vad som kan tänkas hända i rummet. Jag har en del idéer kring själva formen för dessa kursdagar, men det tänkte jag redogöra för när vi ses.

Själva upplägget för dessa kursdagar ser ut på följande sätt!

• Antalet platser kommer att vara begränsat till tio (max tolv) deltagare per kurstillfälle! Så om du verkligen vill försäkra dig om en plats rekommenderar jag att du anmäler dig i god tid inför varje kursdag. Du har även möjlighet att höra av dig när som helst och kolla om det finns platser kvar.

• Tidslängen för varje kurstillfälle är cirka fyra till fem timmar, med avbrott för fikapaus.

• Allt du behöver ha med dig är din nyfikenhet och ditt födelsehoroskop. Om du inte redan har ditt horoskop så får du det av mig.

OBS! Om du vill försäkra dig om en plats till nästa kursdag sätter du en bock i rutan "Föranmälan till Heldagskurs i Astrologi" längst ner på min beställningssida.

Du kan även passa på att sätta en bock i rutan ”Håll mig informerad om kommande kursdagar”, om du endast önskar få fortlöpande information om kursinnehållet.

Det går även utmärkt att ringa in din kursanmälan, eller höra av dig om du har frågor kring detta!

Mina telefonnummer: 08-25 65 68, eller 070 622 49 85

Det går också bra att maila till: info@himlaord.nu

 

Varmt välkommen med din anmälan

Föredrag & Seminarier:

Image

Söndag 24/11 2019
Tid 18.00 Pris 350 kr
Plats Föreningslokalen, Akalla Trädgårdsstad, Imatragatan 130
T-bana Akala, uppgång Helsingforsgatan/Nystadsgatan
Läs mer...!

Image Min mobila zodiak
Bilden föreställer min egen konstruktion av horoskoptavla med flyttbara tecken och planeter. Detta har visat sig vara ett värdefullt pedagogiskt hjälpmedel vid mina kurser.

Kursverksamhet:

Image Premiär för Heldagskursen

Den åttonde oktober var det primiär för höstens heldagskurser. De är ett snarlikt alternativ till mina tidigare öppnahus möten.

Image Harmoni-Expo april 2015
Det blev en fantastiskt lyckad helg denna årets första harmonimässa. Jag hade en ständigt ringlande kö av förväntansfulla människor framför mitt bord.

Image Öppet-Hus-Astrologi, april 2015
En bild från söndagens sammankomst. Här fick deltagarna turas om att stå i centrum för en belysning av sina mest betydelsefulla planetsviter.

Image Helgkurs i Gnesta våren 2008
En trivsam variant av "hemma-hos-kurs" i lilla Gnesta. Detta har sedan utmynnat i ytterligare ett tiotal liknande kursdagar.

Image Lunchrast på Arholmakurs
En minnesbild från det fantastiskt natursköna Arholma, där jag arrangerade en femdagars sommarkurs tillsammans med Gunnel Söderström

>